Georges Bernanos

Jeg vet jo godt at ønsket om å be allerede er en bønn, og at Gud ikke forlanger mer.
Kategori: Bønn
Velsignet er de feil som etterlater skamfølelse i oss.
Kategori: Feil
Helvete, det er å ikke elske mer.
Kategori: Helvete
Håpet er en risiko man må ta.
Kategori: Håp
Den største av alle synder er synden mot håpet.
Kategori: Håpet
Jeg tror jeg kan skrive rent og klart nå, for jeg kjenner virkelig ikke mer til vrede. I hvert fall ikke til hat.
Kategori: Skrive
Man mister ikke troen, den opphører ganske enkelt å forme ens liv.
Kategori: Tro