Giacomo Leopardi

Den som har mot til å le, behersker verden i nesten like stor grad som den som er rede til å dø.
Kategori: Latter
Ingenting i verden er så sjeldent som et menneske du alltid kan tolerere.
Kategori: Toleranse