Gilbert Keith chesterton

Bekymringer er som spebarn - de vokser bare når de pleies.
Kategori: Bekymring
Drikk fordi du er glad, men aldri fordi du føler deg elendig.
Kategori: Drikke
Bibelen forteller oss at vi skal elske vår neste og også elske våre fiender, antagelig fordi det vanligvis er de samme menneskene.
Kategori: Fiender
Det samme fremskritt består i at man holder øye med det stedet hvor man kan bli stående.
Kategori: Fremskritt
Gjesping: et taust rop.
Kategori: Gjespe
Journalistikk består stort sett i å fortelle at 'Lord Jones er død' til folk som ikke engang ante at han fantes.
Kategori: Journalist
Den viktigste innvending mot en krangel er at den avbryter en diskusjon.
Kategori: Krig
Om der finnes noe verre en tidenes stadig svakere moral, er det tidenes stadig sterkere moralisering
Kategori: Moralisering
Prøv ikke å befri kamelen for den tunge pukkelen han bærer på - du befrir ham kanskje for hans personlighet.
Kategori: Motgang
Jeg kom til den konklusjon at optimistene mente at alt var bra, bortsett fra pessimistene, og at pessimistene mente at alt var ille, bortsett fra dem selv.
Kategori: Optimist
Den reisende ser det han ser, turdeltakeren ser det man viser ham.
Kategori: Reise
Hvor mye større livet ville blitt for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det.
Kategori: Seg selv og andre
Vi legger altfor lite vekt på hva vi sier om andre, og altfor stor vekt på hva andre sier om oss.
Kategori: Seg selv og andre
Det virkelige store menneske er den som får andre mennesker til å føle seg store.
Kategori: Storhet
Taushet er en utålelig replikk!
Kategori: Taushet
En helgen kan tilgi seg selv en synd, men en verdensmann kan aldri tilgi seg selv en fadese.
Kategori: Tilgivelse