Gloria Welch

Gamle fotografier er en slags høyesterett vi kan appellere til når alderen og sviktende hukommelse avsier sin nådeløse kjennelse.
Kategori: Hukommelse