Gordon Johnsen

Det vi får bevisstgjort, kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med oss.
Kategori: Leveregler
Det vanskeligste av alt for et menneske, er å tilgi seg selv.
Kategori: Tilgivelse