Greta Garbo

Det finnes kvinner som fra år til år blir mer og mer uskyldige.
Kategori: Kvinner