Grethe Heltberg

Jeg trodde hun var beskjeden inntil hun forsikret at hun var det.
Kategori: Beskjedenhet