Gudmund Hernes

Amerikanernes genialitet består i å aldri gjøre enkle bommerter, bare kompliserte bommerter som får oss til å lure på om det er noe ved dem som vi overser.
Kategori: Amerika
Alle politikere bør være takknemlige for at de blir feilsitert. Ellers ville som regel deres uttalelser ha vært for lite originale.
Kategori: Politikk
Det heter at vi får de politikere vi fortjener. Det må åpenbart være feil. Det kan da ikke være vår skyld!
Kategori: Politikk