Gunnar Wennerberg

Herre min Gud, vad den månen lyser!
Kategori: Måne