Håvamål

Om kvelden skal du dagen rose.
Kategori: Dag
Glad for det onde skal du aldri være, men gled deg ved det som er godt.
Kategori: Godt og vondt
Hus er godt, er det bare en hytte, i heimen er hver mann herre.
Kategori: Heimen
Eit lite bu er betre enn inkje, heime er kvar mann herre.
Kategori: Hjem
Kor klok ein er, han kan verta dåra når kjærleik kjem og maktstel.
Neist vert naken mann.
Kategori: Klær
Makti si må ein mann med vit høvsamt og høveleg bruke.
Kategori: Makt
Best er gildet, gjeng du ut att heil i sinn og sans.
Kategori: Selskap
Kjenner du din venns sorg, så regn den for din egen.
Kategori: Sorg