Hans Adolf brorson

Den yndigste rose er funnet.
Kategori: Blomst