Hans Carossa

Det er med gode ideer som med sopp; der man finner én er det ofte flere.
Kategori: Idé
Det er med gode ideer som med sopp; der man finner en, er det alltid flere.
Kategori: Idèer
Med gode idéer er det som med sopp; der man finner en, vokser det ofte flere.
Kategori: Idèer
Makten er ond, men det er avmakten også.
Kategori: Makt