Hans Christian andersen

Alle laster, alle Dyder ligger i vort Hjerte!
Kategori: Hjerte