Hans Kudszus

Angst er prisen vi betaler for vår bevegelighet. Planter og sten føler ingen angst.
Kategori: Angst
Hat er aktelse for de forhattes makt.
Kategori: Hat
Ideen er virkelighetens statsbegravelse.
Kategori: Idé