Hans Nouwens

I virkelig kjærlighet er selv den minste avstand for stor, og selv den største avstand kan det bygges bro over.
Kategori: Kjærlighet