Hans Söhnker

Alle kvinner vet hva de vil, men de vet ikke alltid når de vil det.
Kategori: Kvinner
En kvinne kan tåle alt, hvis det kler henne.
Kategori: Kvinner
Hos en kvinne må man alltid være forberedt på alt. Unntatt det sannsynlige.
Kategori: Kvinner