Hans-horst Skupy

Tanken om helvete må være oppstått i kalde kirker.
Kategori: Helvete
Ord - taushetens lenker.
Kategori: Ord