Harry Emerson fosdick

Demokrati er basert på overbevisningen om at det er ekstraordinære muligheter i ordinære mennesker.
Kategori: Demokrati
Demokrati er basert på den overbevisning at det er ekstraordinære muligheter i ordinære mennesker.
Kategori: Evner
Å hate mennesker er som å brenne sitt eget hus for å bli kvitt en rotte.
Kategori: Hat
Det verste man kan komme ut for er å ha mer enn nok å leve av, men intet å leve for.
Kategori: Leve
Smiger har aldri skadet en mann med mindre han sluker den rå.
Kategori: Smiger