Helen Hayes

De farligste årene i livet er de mellom ti og sytti.
Kategori: Alder
Rynker går i arv. Foreldre får dem av barna sine.
Kategori: Rynker