Helmut Heissenbüttel

Fremskrittet er kun mulig gjennom å ta feil og prøve igjen.
Kategori: Fremskritt