Henri Matisse

Den største luksus i livet er ensomhet, det gjelder bare å møblere den med indre liv.
Kategori: Ensom