Henry Drummond

Hver den som elsker, er født av Gud.
Kategori: Elske
Den som ikke kan bruke fornuften, er dum. Den som ikkevil, er en hykler. Den som ikke tør, er en slave.
Kategori: Fornuft
Kjærlighet avler kjærlighet.
Jeg skal jo bare en gang vandre gjennom denne verden. Alt det gode jeg kan gjøre, all den vennlighet jeg kan vise noe menneske, må jeg gjøre nu - må jeg ikke utsette og forsømme, for jeg kommer aldri denne veien igjen.
Kategori: Nestekjærlighet