Henry Miller

Bøkene mine er som jeg selv, det forvirrede, sjuskete, lettsindige, livskraftige, uanstendige, larmende, skrupelløse, løgnaktige, djevelsk oppriktige menneske som jeg er.
Kategori: Bøker
Kjærlighet er et drama av helhet og fellesskap. Personlig og i full frihet, frigjør kjærligheten individet fra det tyranniske jeg.
Det finnes kvinner som kaster seg for Guds føtter først når djevelen ikke lenger vil ha dem.
Kategori: Kvinner
Intet bevarer en manns vitalitet så godt som en ung kone og gamle fiender.
Kategori: Menn