Henry Millon de montherlant

Lykkelig er det folk som har en kjedelig historie.
Kategori: Historie
Håpet er den svakes viljestyrke.
Kategori: Håp
Den menneskelige dumhet består ikke i at man ikke har noen ideer, men at man har dumme ideer.
Kategori: Idé