Henry Wadsworth longfellow

En istykkerrevet jakke kan raskt sys, men harde ord er som slag i et barns hjerte.
Kategori: Oppdragelse
Tungen er skapt til et himmelsk orgel, men djevelen spiller ofte på den.
Kategori: Optimisme
Stol ikke på den tid som kommer, sørg ikke over den som er gått.
Kategori: Tiden