Henry david Thoreau

Alderdommen er ikke bedre, men snarere dårligere egnet til å være lærer enn ungdommen, for den har ikke vunnet så meget som den har mistet.
Kategori: Alder - alderdom
Hva betyr vel arkitekturen i de fleste menneskers bevissthet?
Kategori: Arkitektur
Bare den dagen gryr som vi er våkne til å ta imot.
Kategori: Dag
Jeg har tre stoler i mitt hus: En for ensomhet, to for vennskap og tre for selskap.
Kategori: Ensom
Det er aldri for sent å gi avkall på våre fordommer.
Kategori: Fordommer
Vi hører og forstår bare det vi allerede kjenner halvparten av.
Kategori: Forståelse
Godhet er den eneste investering som aldri slår feil.
Kategori: Godhet
Den som vi kan elske, kan vi hate; overfor alle andre er vi likegyldige.
Kategori: Hat
En klok mann anstrenger seg ikke noe særlig for å få informasjon.
Kategori: Informasjon
Jeg ville ikke snakke så meget om meg selv hvis det hadde vært et annet menneske jeg kjente like godt.
Kategori: Kjenne seg selv
De fleste mennesker lever et liv i stille fortvilelse.
Kategori: Leve
Hver generasjon ler av de gamle motene, men følger andektig de nye.
Kategori: Mote
I det lange løp treffer man bare det man sikter på. Derfor er det like bra å sikte høyt, selv om du bommer i første forsøk.
Kategori: Mål
Det er ingen vits i å reise verden rundt for å telle kattene i Zanzibar
Kategori: Reise
Og solen er bare en morgenstjerne.
Kategori: Sol
Vennskapets språk består ikke i ord, men i innhold. Det er en forståelse høyt hevet over språket.
Kategori: Språket
Det er sunt å være syk av og til.
Kategori: Sykdom
Jeg tror på skogen og på engen og på natten, der kornet gror.
Kategori: Tro