Herbert Samuel

Det kreves to for å gjøre ekteskapet til en suksess, og én til å gjøre det til en fiasko.
Kategori: Ekteskap