Herta Møller

Den som ikke føler angst, mangler noe som ingen kan være foruten: fantasi.
Kategori: Fantasi