Hippokrates

Legekunsten er fornemmere enn all annen kunst.
Kategori: Helter
Av alle rikdommer er livskunsten den mest verdifulle. Krig og ulykker kan ødelegge all annen form for rikdom, men livskunsten blir alltid tilbake.
Kategori: Livskunst
Av og til kurere, ofte lindre, alltid trøste.
Kategori: Medisin
All sykdom er guddommelig, og all sykdom er menneskelig.
Kategori: Sykdom