Homer

Barnet er mannens krone.
Kategori: Barn
Det finnes ingenting som er så lykkelig og godt som dette: når en kvinne og en mann deler samme livssyn og holder sammen i hjemmet. Det gjør deres fiender rasende og deres venner glade, men bare de selv vet hva det egentlig betyr.
Kategori: Samliv
Søvnen er dødens bror.
Kategori: Søvn