Honoré Gabriel riqueti de mirabeau

Angiveriet er den viktigste av våre nye dyder.
Kategori: Dyd
Krigen er Preussens nasjonale industri.
Kategori: Krig
Det er bare ett skritt fra Capitol til Den tarpeiske klippe.
Kategori: Skritt