Horace Walpole

Takknemlighet er en våken sans for fremtidige gunstbevisninger.
Kategori: Takknemlighet