Ian Hay

Et bryllup er den offentlige bekjentgjørelse av et meget privat forehavende.
Kategori: Bryllup