Iben Sandemose

Men nå - nå har jeg møtt ham!! Endelig er jakten over. Hvordan kunne jeg vise flik av hud til noen annen?