Ingmar Bergman

Kabaler er det eneste i livet som krever en ubestikkelig moral.
Kategori: Moral