Irene Skår

Det er med kjærligheten som med peisbålet. Det slukner hvis man ikke holder det ved like.
Kategori: Kjærlighet