Ivar Eskeland

Det fins to slags egoister: Dei som vedgår det og me andre!
Kategori: Egoisme
Alle born treng kjærleik, serleg dei som ikke fortener det.
Kategori: Kjærlighet