Ivar Wallensteen

Jo eldre man blir, dess mer jevnaldrende blir man.
Kategori: Alder
Før så yngre eldre ut, nå ser eldre yngre ut.
Det ligger i dagen at man bør sove om natten.
Kategori: Døgnrytme
Musikk bør finnes i alle hjem, unntatt i naboleiligheten.
Kategori: Musikk