J. Robert oppenheimer

Den beste måten å sende informasjon på, er å pakke den inn i en person.
Kategori: Informasjon