J.j. Jansen

I munnen og i pennen har vi store prinsipper, i hjertet ofte små motiver
Kategori: Motiver