Jan Hvistendahl

Etterpåklokskap har ingenting med klokskap å gjøre.
Kategori: Klokskap