Jan Peder syse

Da jeg kom til verden, var det vanligere å bli født enn det er nå.
Kategori: Fødsel