Jarlen Av chesterfield

Jo mindre man har å gjøre, desto mindre tid blir det til å gjøre det.
Kategori: Arbeid
De fleste kunstarter krever langvarig studium og trening, men den mest verdifulle av dem alle, kunsten å glede andre, krever bare et ønske om å gjøre det.
Kategori: Kjærlighet
Bli klokere enn andre mennesker hvis du kan, men si det ikke til dem.
Kategori: Klokskap
En fornuftig mann kan ha liten tid, men han skynder seg ikke.
Kategori: Tiden
Ta godt vare på minuttene, timene tar vare på seg selv.
Kategori: Tiden
Jo mindre man har å gjøre, jo travlere har man det.
Kategori: Travelhet