Jean Cocteau

Et litterært mesterstykke er bare en ordbok i uorden.
Kategori: Bøker
Håp er intet annet enn tro.
Kategori: Håp
Vi må tro på hellet. For hvordan skal vi ellers kunne forklare suksessen oppnådd av mennesker vi ikke liker?
Kategori: Suksess