Jean Paul

Intet er vakrere enn munterhet i en gammel manns ansikt.
Jorden forandres bare av mennesker som ikke lar seg forandres av den.
Kategori: Forandring
Den som ikke av og til føler altfor mye, føler trolig altfor lite.
Kategori: Følelse
Gledene er våre vinger, sorgene våre sporer.
Kategori: Glede og sorg
Kvinner leser bedre i fremmedes hjerter enn i sine egne.
Kategori: Hjerte
Høflighet er et erfarent hjertes edle blomster.
Kategori: Høflighet
Hvis du vil lære deg selv å kjenne, så legg merke til hva du helst og oftest tenker på.
Kategori: Kjenne seg selv
Kjærligheten dør - som mennesker, oftere av overanstrengelse enn av sult.
Aldri er en kvinnes stemme skjønnere enn når den trøster.
Kategori: Kvinner
Kvinner og milde sjeler nøler bare når de selv er i fare. Men de blir modige når det gjelder å redde andre.
Kategori: Kvinner
Den fryktsomme blir redd før faren kommer, den feige mens den står på, men den modige når den er over.
Kategori: Redsel
Man lærer best taushet blant snakkesalige mennesker, og snakkesalighet blant tause.
Kategori: Taushet