Jean De la bruyère

Vi håper å bli gamle, men frykter alderdommen.
Kategori: Alder - alderdom
Barn tenker ikke på fortiden, heller ikke på det som vil komme. De lever i nuet, noe vi finner vanskelig.
Kategori: Barn
Det finnes bare to måter å komme seg fram på her i verden: gjennom sin egen udugelighet eller gjennom andres dumhet.
Kategori: Fremgang
Alt er fristelse for den som frykter fristelsen.
Kategori: Fristelse
Kjærlighetens begynnelse og avslutning merkes ved en forlegenhet man føler når man er alene med hverandre.
All tillit er farlig om den ikke er fullstendig: Det er få tilfeller da man ikke enten må si alt eller fortie alt.
Kategori: Tillit