Jean-jacques Rousseau

Ungdommen er den rette tid til å studere visdom, alderdommen den rette tid til å bruke den.
Kategori: Alder
Fornærmelser er argumentene som brukes av folk som har urett.
Kategori: Argument
Barndom er fornuftens søvn.
Kategori: Barn
Mennesket er født fritt, og overalt er det i lenker.
Kategori: Frihet
Kjærligheten blir berøvet sin største sjarm når ærligheten forlater den.
Kategori: Kjærlighet
Vi kaller vår kjærlighet blind bare fordi dens evne til å se langt overskrider vår forestillingsevne.
Lykke: en stor bankkonto, en flink kokk og en god fordøyelse.
Kategori: Lykke
Dersom man bare hadde lyttet til Guds tale i menneskets hjerte, ville det aldri vært mer enn én religion på jorden.
Kategori: Religion
Takknemlighet er en plikt som burde oppfylles, men som ingen har rett til å forvente.
Kategori: Takknemlighet
Å tenke edelt er vanskelig når man bare tenker på å tjene sitt daglige brød.
Kategori: Tanker