Jens Bang

I motsetning til andre dyr, vet mennesket at det skal dø. Men de færreste tror det.
Kategori: Død
Veien til et helvete på jord er å gi makten til dem som kjemper for et jordisk paradis.
Kategori: Helvete
Vitenskap er et bolverk mot overtro, unntagen mot overtro på vitenskapen.
Kategori: Kunnskap
Med kristelig nestekjærlighet tilgir jeg meg selv mine synder. Særlig de store. De små ser jeg fram til å gjenta.
Kategori: Synd