Jens Bjørneboe

En evighet av melk og ro, en nyfødt pike og en mor. Hvor er de søstre begge to, en bitte liten og en stor!
Kategori: Datter
Jeg gjør i hvert fall min gjerning i tro på fremtiden, og at det positive skal seire over det negative.
Et hvert fremskritt er avhengig av at både skrevne og uskrevne lover blir brutt.
Kategori: Fremskritt
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv.
Kategori: Frihet
Har man tatt seg av et menneske, da nytter det ikke å gi noe, man må gi alt. Absolutt alt må man gi, og man skal intet ha igjen.
Kategori: Gi
En idé når aldri sin største utbredelse og anerkjennelse før den er blitt så gammel at den ikke lenger er helt sann eller aktuell.
Kategori: Idé
Hele kunsten å lære seg å leve betyr å holde fast på latteren
Kategori: Latter
Makt . betyr bare én ting: adgang til å påføre andre smerte.
Kategori: Makt
Når de undertrykte kommer til makten, blir de selv undertrykkere - og er ikke bedre enn sine fiender.
Kategori: Makt
Makt betyr muligheten til å påføre andre mennesker smerte.
Kategori: Makt
Norge er et deilig land å reise til utlandet fra.
Kategori: Norge og nordmenn
Også ord er handlinger, og et av hovedpunktene for et skrivende menneske i dag er å få ordene til å bety noe igjen.
Kategori: Ord