Jens Otto krag

Man har et standpunkt til man tar et nytt.
Kategori: Standpunkt